21 December 2012

Mudavõtmisest ja muustki

1929-1930. aastal viidi Ruhnus läbi ja 1931. aastal kinnitati maareform, mille tulemusel said ruhnlased maaomanikeks ja ühtlasi kadus ajaloo hämarusse sajandeid saarel toiminud kogukonna tavadel ja traditsioonidel põhinev elukorraldus. Ometigi kinnitati maakorralduse komisjoni poolt ka ühistegevuseks (kalapüük ja meremuda korjamine) ja maavarade võtmiseks vajalikud servituudid. Piltidel ülal on näiteks toodud Massi talu toimik, allpool väljavõtted 1930. a maakorralduse kaardist.

Kaarel