09 November 2013

Riigiarhiivi varasalvest III. Kalasadama projekt 1938


Veeteede Valitsuse tellitud Ruhnu kalasadama projekt aastast 1938. Mõõdistustööd tehti 1937. aastal, sadama eskiisprojekt ja ehitusmaksumuse kalkulatsioonid 1938. a sügisel. Raske öelda, kas suure ehitusmaksumuse tõttu või segaste aegade tulekul, aga sadam jäi ehitamata ja ka arhiivis rohkem selle kohta märke ei leidu. (Võib-olla tingis Veeteede Valitsuse huvi sadam rajada 1937. a tuletorni taastamistööd ja sellega seotud raskused materjaliveoga saarele. Tuletorn ehitati siiski valmis ja ka huvi sadamat rajada vaibus.)

Kaarel