12 February 2015

IRLi minister Kiisler: väikesaared on perifeeria

Õigekeelsussõnaraamat- perifeeria on ääremaa.

Vabariigi Valitsus kinnitas Eesti regionaalarengu strateegia 2014-2017 20. märtsil 2014. Strateegia koostamise algatas ja eelnõu koostas IRL regionaalminister Siim Kiisler. Tsiteerime Kiisleri poolt esitatud ja valitsuse poolt kinnitatud strateegiat (https://www.siseministeerium.ee/regionaalarengu-strateegia, lk 33):

LÄÄNE-EESTI 67. Regioon on seesmiselt mõnevõrra vähem terviklik ja sidustatud, kuid lisaks asendile on LääneEesti arendusregiooni piirkondadele omased mitmed sarnased arengutingimused. Regioonile on iseloomulik suhteliselt hõre asustus, merelisus, rannaalade ja perifeersete väikesaarte suur osatähtsus, puhas ja kõrge turismipotentsiaaliga looduskeskkond ning rahvastiku märkimisväärne hooajaline kõikumine (peamiselt puhkajate ja „teise kodu“ külastajate arvelt).

Veel suuremat hämmastust tekitab IRL ministri Siim Kiisleri poolt koostatud strateegia p 8.1: "Seosed piirkondlike ja üleriigiliste strateegiliste dokumentidega. Vaatamata Riigikogu poolt kehtestatud Püsiasustusega väikesaarte seadusele ei ole Kiisleri juhitud siseministeeriumi osakond vaevunud Eesti ainukest regionaalpoliitilist seadust "üleriigiliseks strateegiliseks dokumendiks" nimetama, ehk sellenimelist seadust Siim Kiisleri arvates ei ole olemas. Kehtiva seaduse eiramine täidasaatva võimu poolt ei ole kindlasti demokraatlikult toimiva ja põhiseadusele toetuva ühiskonnakorralduse tunnus. Ei saa eirata Kiisleri-poolseid jõulisi pingutusi nimetatud seaduse likvideerimiseks, mille üle nt Saarte Kogu meililistis hulgaliselt arvamust on avaldatud.

Mul ei ole mingit vastuseisu IRL kui poliitilisele jõule, erakondade paljusus Riigikogus on minu meelest väga oluline. (Siiralt on kahju roheliste poliitilisele hääbumisele. Hääletasin isegi omal ajal Aleksei Lotmani poolt, olin rõõmus kui ta mõtleva inimesena Riigikogusse sai ja olin väga kurb, kui rohelised võimuhaigete tolade Marek Strandbergi ja Mart Jüssi jmv juhtimisel oma poliitilisele eksistentsile vee peale tõmbasid. Meenub mõne aasta tagune minu põlvkonna noorte loodushuviliste juhendaja ja õpetaja  Peeter Ernitsa vastus küsimuse peale, et miks ta roheliste nimekirjas ei kandideeri. Peeter vastas: "Ei ole need mehed poliitikud ega rohelised.") IRL minister Parts sai minu hinnangul väga hästi oma tööga hakkama, väikesaartele mõeldud laevaehitusprogramm sai hoo sisse ja teadaolevalt jätkub edasi.

Seega: niikaua kui Siim Kiisler on IRLi valimisnimekirjas juhtpositsioonil (8. kohal üleriigilises nimekirjas) ja valitseb oht, et ta saab võimaluse osaleda riigi juhtimisel, soovitan IRL poolt mitte hääletada. Mõni leheneeger võiks ka huvi tunda, millise Eesti osa IRL järgmiseks perifeeriaks kuulutab, kas Saaremaa või Hiiumaa? Või võtaks Lõuna-Eesti? Et Eesti riigi oma valitsusorganid riigisiseselt perifeeria ehk ääremaa määravad, ei ole vastuvõetav. Ruhnu saar on ruhnlastele kodusaar ja on kõige olulisem koht maailmas. Nagu kihnlasele Kihnu saar, Abruka rahvale Abruka jne. Eestis ei ole ääremaad.

Kaarel