12 June 2017

Ehitab katust

Liise talu järgmine rookatus.

Kaarel