08 October 2019

Kaubavedu Runöga

Kaubavedu Runöga on kokku lepitud alljärgnevalt (Kihnu Veeteede koduleht):

7. Kaupade ja esemete vedu
7.1 Laevale laaditavate kaupade, esemete ja sõidukite  kogukaal on maksimaalselt 5 tonni.
7.2 Esemete ja kaupade vedu tuleb eelnevalt broneerida.
7.3 Esemete ja kaupade broneeringute maht regulaarreisidel on:
3,2 tonni ning lisaks 0,8 tonni Ruhnu valla elanike esemete veoks.
7.4 Esmatarbekaupade ja toiduainete (välja arvatud alkohoolsed joogid) vedu saarele on Ruhnu valla kauplustele ja alalistele elanikele (Rahvastikuregistri järgselt või Ruhnu Vallavalitsuse esitatud nimekirjas) tasuta.
Alkohoolsed joogid peavad olema pakendatud muust kaubast ja esemetest eraldi.
8. Sõidukite vedu

Kaarel