09 November 2021

Helju 80!


Täna on Tungi Helju 80. juubel! 

Radu on käidud ja külateid tallatud,
hetki on olnud nii nukraid kui vallatuid.
Tuuled ja päiksed on tulnud, on läinud
nõnda on aeg oma käimisi käinud. 

Soovime tervist ja jaksu ja humoorikat meelt!