27 September 2007

Kalavetel

Meil täna 15 siiga Limo all, Kümmel käis Suleviga, neid ei tea, Vitali käis üksinda, ka ei tea, Väino Poeg käis otse sadamast väljas, said 11 siiga. Lesta tilgub ka sügavamalt, siig tundub olevat nii 7-8 meetri peal.

Kaarel