12 December 2015

Carl Russwurmi jälgedes II

Lk 140. Saare nimi kõlab saksa keeles Worms, Wormsö, ..., rootsi keeles Orms, Ormsö, ... Nagu paljude nimede puhul, on W-täht rootsi keeles kadunud või asetatud saksa keeles sõna ette. Nime tekkimisele võis küll põhjust anda madude (orm) rohkus, sest varem oli Vormsil väga palju madusid, eriti nastikuid, kuid ka ohtlikke rästikuid.

Lk 351. Nii tõid ruhnlased 1711. aastal naisi Riiast, Kuressaarest, Pärnust, Kuramaalt, Hiiumaalt, Skånest ja Lääne-Götamaalt. (1710. aastal suri Ruhnus katku 213 inimest, ellu jäi 80. - K) Lk 608. Eestimaa tühjenemine olnuks mõistagi veelgi ulatuslikum, kui mitte siingi poleks suremus sageli tähelepandava loodusseaduse järgi selle katastroofi (19710. a katku – K) järgsetel aastatel olnud tähelepanuväärselt väike ja sündide arv kahanenud rahvaarvu arvestades oluliselt tõusnud. Ruhnus oli 1711. aastal vähemalt 17 pulma, kuna varem esines neid 150 aasta jooksul aastas ainult seitse, ja 1711.-1726. aastal sündis 82 last ja suri vaid 13 inimest.

Lk 353. Ruhnlased, kes kaubitsesid varem verekaanidega, kasutavad neid sagedasti, ja haruldane pole ka aadrilaskmine. (Apteegikaani Ruhnus enam ei leidu. - K)

Lk 359. Ebavõrdsuse ja selle arvele kirjutatud lahkhelide tõttu on mitmed perekonnad sunnitud uuemal ajal jagunema kahte ossa ja praegu (Russwurmi raamat ilmus 1855 – K) on Ruhnus kümnes talus, mis kunagi andsid peavarju 26 inimesele, eraldi majapidamised, ühes talus on erinevaid majapidamisis isegi kolm (tri brö), 16 talu on jäänud jagamata.

Lk 372. Talvel toidetakse neid (sigu – K) mõnikord hakitud kuuseokstega, millele on valatud kuuma vett ja puistatud veidi jahu ning kuhu on mõnikord segatud ka hobusesõnnikut; Ruhnus peamiselt hüljeste sisikonnaga ja pastoraadis hülgelihaga, kuna pastor, kes saab kõigilt kümnist, ei oska seda hõrgutist nii hinnata kui hülgekütid. Haned (üle 1000) on Ruhnus kogu suve rannal väikestes koerakuutidele sarnanevates majakestes ja neid eristatakse ujunahale lõigatud peremärkide abil.

Lk 463. Niisiis lauldakse õigupoolest ainult kirikus, kuid ka seal – tule taevas appi! Kui moondunud ja ilmalikuks on muutunud lihtsad ja tugevad kaunid meloodiad! Kui ebakõlaliselt, ebapuhtalt ja taktitult kõlab Jumala kiitus peaaegu kõikides rootsi – ja samamoodi ka eesti kirikutes! Tundlikule kõrvale on selline laul küll karistuseks.
Ekman (Ruhnu kirikuõpetaja 1841-1842 - K) kurdab õigusega, et ruhnlaste treenimata (hääle)elundid polevat harmoonilise laulu tekitamiseks võimelised, et kirikulaul olevat pigem halb, ülimalt haletsusväärne, alla igasugust kriitikat ning seda ei saavat võrrelda mitte millegagi. „Monotoonne kisa,“ jätkab ta oma nutulaulu, „mis tuleb sajast karjuvast ja kriiskavast kõrist, koosneb aeglastest, talumatutest toonidest, mis on toodud kuuldavale niivõrd vastuolus muusikalise kulgemise reeglitega, et selles meloodiat leida on peaaegu võimatu. Peaaegu iga toon on must, molli asemel kõlab duur ja vastupidi, peaaegu iga silbi ajal kõlab mitu tooni; teised karjutakse jälle välja täiesti monotoonselt, nii et kirikulaulu terminoloogiasse kuuluvad Ruhnus vaid ad libitum (soovi kohaselt, suvatempos - K), fortissimo (väga valjult - K) ja largo (väga aeglaselt - K). Naiste kriiskav tiiskant summutab seejuures meeste sügava musta bassi ja ilma pausita asutakse kohe järgmise stroofi kallale. - Selle disharmoonilise kisa kõrval võiks kuulajat lepitada vaid silmanähtav hardumus, millega pingutatakse kopse ja kõri kõigest jõust, et endast väljapressitud helidega otsekui taevast rünnata ja seal tähelepanu nõutada. Niisiis, kui muusika on inglite keel, nagu olevat öelnud Platon, siis avaldab Ruhnu koguduse inglikeelne hääletõstmine seal üleval kindlasti asjakohast muljet. - Lihtne hotentottide rahvalaul on meloodiline ja näitab, et muusikalises mõttes on need loodusinimesed ruhnlastest kaugelt üle. - Isegi köster, kelle puhul võiks muusikalist haridust vähemalt oletada, ei vasta kunagi samas helistikus, milles lõpetab liturg, ja kui too nüüd temast juhindub, valib ta teise (helistiku) ja nimelt kui pastor duuris intoneerib, siis alati molli ja vastupidi, kuna terve kogudus ühineb temaga kõval häälel.“

Palju parem pole olukord kirikulauluga ka teistes rootslaste piirkondades, kuid üksikute toonide kõikumised esinevad enamasti variatsioonidena, mis, koosnedes trioolidest või eellöökidest, ei kõlakski nii pahasti, kui terve kogudus neid vaid puhtalt ja ühtemoodi laulaks. Kuid nagu vabale rootslasele kohane, toimib igaüks siin oma suva järgi ja nii tekib ebaselgetest, sageli pominal kuuldavale toodavatest või kriiskavatest helidest segane virvarr, mis muudab isegi tuntuimatele meloodiatele kaasalaulmise peaaegu võiamatuks, kui just ei soovita selles kaoses samamoodi reeglitevabalt ringi uidata.

Kaarel