13 December 2015

Carl Russwurmi jälgedes III

Lk 483. Ruhnlaste isemeelsus, mis kasvas tihtilugu üle tõrksuseks võimude vastu, andis vaimulikele, kes pidid koos niinimetatud kuusmeestega politseivõimu teostama, sageli põhjust kaebuseks. Kord ei soovinud nad maksta makse, kord hoolitseda vajalike pastoraadi parandustööde eest, kord ei soovinud raiuda puid, mille näitas kätte metsa ülevaataja, kord pastorit Kuressaarde viia, või ei teinud talle põllutöid, mistõttu too oli sunnitud 1761. a. oma põllu sööti jätma jms.

Lk 484. Oletus, et arusaamatused leidsid ast ainult sakslastest pastorite ajal (1727-1795), on alusetu, sest 1. ei tea me esimestest rootsi pastoritest eriti midagi, 2. andsid pastorid Kroll ja Reuter oma eluviisi ja õpetusega selleks ise põhjust, 3. õnnestus tasakaalukal pastor Lindemannil, arvatavasti sakslasel, kellele alguses sai küll osaks üksjagu ähvardusi ja sõimu, saavutada oma koguduse suurim lugupidamine, ja lõpuks on ka uuemal ajal, kui ruhnlaste meel paistab üldse olevat muutunud leebemaks ja vana robustsus veidi taandunud, veel mõningaid tülisid ka rootslastest vaimulikega. Vähemalt pastor Malmgren, kes valdas sündinud rootslasena täiuslikult mitte ainult oma emakeelt, vaid ka Ruhnu murret, ja kes omandas julguse ja muude isikuomaduste tõttu ruhnlaste hulgas mitte just väikese lugupidamise, on ise öelnud, et ta ei julgenud mõnda aega minna küla peale muudmoodi kui kaks püstolit taskus; rääkimata veel siis paljudest vihastest tülidest teiste vaimulikega.

Lk 486. Pastor Krollil, kes mõnikord võis tõepoolest oma autoriteedi mängu panna, avades nt. pulmade ajal tantsu, või nagu Reigis, kus oli ametisse astunud ilma ordineerimata, kuna osutus ristiusu elementaarsetes algtõdedes täielikuks võhikuks, ja kes 1727. aastal tagandati, tuli ruhnlaste tooruse all paljugi kannatada. 1735. aastal kirjutas ta selle kohta sügavalt ohates kirikuraamatusse: „Issand Jeesus halastagu kõigile siin olevatele vaimulikele, kel peab säärase põrguliku loomakarjaga tegemist olema!“
(---) Teine ruhnlane, 80-aastane Peer Jöranson suvatses pastori ees koguni kirikuuksed lukku panna, mille eest sunniti muuseas patukahetsustegudele. Ühe pulma ajal viis Kroll ise peigmehe kirikusse. Too, Olof Casperson pidas vaimulikule tänutäheks oma kohmakas laadis ülimalt robustse kõne, milles nimetas teda kolm korda mõrtsukaks ja tapjaks ning lausus talle niimoodi komplimente kuni kirikusse sisenemiseni. - Hauakirjaks austasid mõned teda hinnanguga, et see olla tema teenitud palk, et ta säärase lõpu leidis – väimees laskis ta maha -; ta olla skorpion, ja jäägu muld talle kurku kinni.

Lk 488. Selles teadmises (eneseuhkuses – K) suhtlevad nad ka võõrastega, samuti oma vaimulikuga. Näiteks ei talu nad seda, kui ta maa saadustest peale hülgerasva midagi väljapoole müüb. - 1800. aastal soovis pastor Malmgren oma heinad ühele Riia kaupmehele anda. Kui too (neile järele) tuli, tormasid kaks jultunud talupoega raevunult pastorile kallale ja hüüdsid: „Te tahate meie heina müüa?“ Kaupmees ja pastor jahmatasid ning hakkasid naerma. „Kuidas Te võite,“ ütles viimane, „minu heina enda omaks nimetada?“ „Sellepärast,“ kõlas vastus, „et see on kasvanud meie maal ja peab minema selle hüvanguks. Kaupmees ei tohi saada mitte üht õlekõrt; see jääb meile! Me kutsume kokku kogukonna, et teha pastorile selgeks, mida ta tegema peab.“ - Siis tormasid nad tagasi heina tooma. - Kui pastor märkas, et nad on marru läinud, lubas ta heinad rohkem rahu nimel ja sellleks sunnituna vabatahtlikult neile ja küsis, mida nad selle eest anda tahaksid. - „Mida me selle eest annaksime?“ vastasid nad, „heina on meil küllalt, ja nii ei toimi me mitte puudusest, vaid ainult näitamiseks, et meil on sellele eesõigus, kuna see on kasvanud meie maal!“ Selle eest, millest kaupmees oli valmis maksma kuus rubla, pakkusid nemad ühe. Malmgren pidi heina poole hinnaga neile loovutama ja maksma kinni ka kaupmehe reiskulud, kuna meeste isemeelsust ei suutnud murda miski.

Kaarel